❕ این سایت هیچ گونه فعالیت و همکاری با دیجی کالا ندارد❕

❕ این سایت هیچ گونه فعالیت و همکاری با دیجی کالا ندارد❕

❕ این سایت هیچ گونه فعالیت و همکاری با دیجی کالا ندارد❕

کورکـومین

آشنایی با خواص درمانی کورکومین (زردچوبه)

کورکومین

کورکـومین [E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione] ماده مؤثره و اصلی گیاه زردچوبه با نام انگلیسی Turmeric و نام علمی Curcuma longa می ‏باشد. مطالعات بالینی نشان می‏ دهند که این ترکیب در درمان و پیشگیری از بیماری‏های التهابی از قبیل بیماری‏های قلبی عروقی، آلزایمر، آرتریت روماتوئید، چاقی، دیابت نوع‏۲، سندرم متابولیک، پانکراتیت، سرطان، نارسایی مزمن کلیوی، آسم، برونشیت، بیماری‏های نورودژنراتیو (بیماری‏هایی که با تخریب سلول‏های عصبی همراهند) و اختلالات گوارشی موثر است .همچنین در سلامت کبد، چشم و پوست نقش داشته و ترمیم زخم را تسریع می‏کند.

مکانیسم ‏های اثر کورکومین

مهار پاسخ‏ های التهابی

کورکومین نقش مهاری بر روی فعالیت تعداد زیادی از مولکول‏ های مؤثر در پاسخ‏ های التهابی دارد که از این جمله می‏ توان به کاهش فعالیت سیکلواکسیژنازII (COX II )، لیپواکسیژناز، آنزیم‏ های نیتریک اکسیدسنتتاز، مهار تولید سیتوکین‏ های التـهابی مانند نکروز تومـوری آلـفا ( (TNF-α و اینترلوکین‏ ها و همچنین کاهش کینازهای مسیرهای سلولی اشاره کرد. کورکومین با مهار مولکول‏ های مؤثر در پاسخ‏ های التهابی در پیشگیری و درمان بیماری‏های آرتریت روماتوئید و تنفسی مؤثر است.

دو فاکتور‏NF-kB  و  COXII نقش موثری در ایجاد التهاب، تمایز و تکثیر سلولی و سرطان‏زایی دارند. کورکومین با مهار NF-kB و COXII موجب مهـار فرآینـدهای التـهابی و سرطان‏ زایی می‏ شود. کورکومین با به دام انداختن گونه‏ های فعال اکسیژن مانند آنیون سوپراکسید، هیدروژن پراکساید و رادیکال نیتریت که توسط ماکروفاژها تولید می ‏شوند، نقش موثری در مقابله با التهاب دارد. اثر ضد التهابی این ترکیب در کاهش دردهای روماتیسمی و التهاب مفاصل در مطالعات بالینی متعددی تایید شده است.

اثرات آنتی اکسیدانی

کورکومین دارای ساختار فنوکسی و پیوندهای دوگانه کونژوگه می ‏باشد که می‏تواند رادیکال‏ های آزاد مانند رادیکال هیدروکسیل را به خوبی به دام بیاندازد و حذف نماید. کورکومین علاوه بر حذف مستقیم رادیکال‏های آزاد، می ‏تواند فعالیت آنزیم ‏های داخل سلولی مانند سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز که نقش آنتی اکسیدانی دارند را افزایش دهد. کورکومین با شلاته کردن برخی از فلزات داخل سلولی مانند آهن و مس که نقش اکسیداتیو در داخل سلول دارند، می‏ تواند نقش آنتی‏اکسیدانی خود را ایفا کند. رادیکال ‏های آزاد و محصولات سمی حاصل از استرس اکسیداتیو نقش بسزایی در ایجاد بسیاری از بیماری‏ ها مانند سرطان، بیماری ‏های قلبی، التهابی، دیابت و آلزایمر دارند و  کورکومین با اثر آنتی اکسیدانی موجب کاهش یا مهار آسیب ناشی از رادیکال‏ های آزاد روی ماکرومولکول ‏های حیاتی داخل سلولی می ‏شود و نقش موثری در پیشگیری از این بیماری‏ ها دارد.

اثرات ضد سرطانی

در مطالعات مختلف، کورکومین در غلظت‏ های خیلی کم موجب مهار رشد سلول‏های سرطانی شده است. کورکومین موجب القاء آپوپتوز و مهار تکثیر سلول‏های سرطانی می‏شود. این مرگ سلولی با تکه تکه شدن DNA و توقف چرخه سلولی در فازهای سنتز و M/G2 اتفاق می‏افتد. القاء آپوپتوز سلول سرطانی توسط کورکومین به دلیل آزادسازی سیتوکرومC ، تولید گونه ‏های فعال اکسیژن و تأثیر روی پروتئین p53  می‏باشد و همچنین سیگنال‏های داخل سلولی که مسئول آسیب DNA و توقف رشد سلولی هستند را فعال م ی‏کند. مطالعات نشان می‏ دهند که کورکومین روی ۱۰۴ ژن از ۲۱۴ ژنی که مرتبط با آپوپتوز است تأثیر می‏ گذارد به طوری‏ که فعالیت برخی از ژنها را افزایش و برخی را کاهش می ‏دهد. به‏ طور مثال کورکومین بیان پروتئین‏ های آنتی آپوپتوز مانند BCL2 و Survivin را مهار می‏ کند و موجب مهار رشد لنفوم سلول B می‏ شود.

 

مولکول‏های چسبنده سلولی، گلیکوپروتئین ‏هایی ‏اند که در سطح سلول قرار داشته و موجب چسبندگی ماتریکس خارج سلولی به یکدیگر می‏ شوند، این فرآیند، چسبندگی سلولی نام دارد. انواع مختلفی از این مولکول‏ها وجود دارند که نقش بسزایی در فرآیندهای التهابـی و بیـماری سرطـان دارد. کورکومیـن با مهارκB NF می ‏تواند موجب کاهش بروز مولکول‏های چسبنده سلول شده و اثر ضد‏سرطانی داشته باشد.

 

منبع: karenpharma.com

طراحی سایت