❕ این سایت هیچ گونه فعالیت و همکاری با دیجی کالا ندارد❕

❕ این سایت هیچ گونه فعالیت و همکاری با دیجی کالا ندارد❕

❕ این سایت هیچ گونه فعالیت و همکاری با دیجی کالا ندارد❕

مطالبات پزشکان

جامعه پزشکی و پرستاری خواستار تسویه مطالباتشان شدند!

درخواست جامعه پزشکی و پرستاری برای تسویه مطالبات

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: درخواست قاطبه پزشکی و پرستاری کشور، پرداخت به موقع و رفع تاخیر تسویه مطالبات است که درخواستی منطقی است.

دکتر ایرج حریرچی گفت: هزینه‌های نظام سلامت عمدتا مبتنی بر ارائه خدمت توسط نیروی انسانی است و در نظام سلامت همه کشورها سهم نیروی انسانی از پرداخت‌ها در مقابل سهم دارو، تجهیزات و هزینه‌های پشتیبانی بالاتر است.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه، ۶۳ تا ۷۰ درصد هزینه های نظام سلامت در کل کشور صرف هزینه مستقیم و غیر مستقیم نیروی انسانی اعم از گروه پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و پشتیبانی می‌شود، گفت: هزینه‌های مستقیم نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته ۵۳ تا ۵۸ درصد است، بنابراین سیاستگزاری‌ها باید با لحاظ سهم ۶۰ تا ۶۳ درصدی هزینه مستقیم نیروی انسانی در کشور ما انجام شود.

هزینه‌های نظام سلامت

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هزینه‌های نظام سلامت عمدتا مبتنی بر ارائه خدمت توسط نیروی انسانی است، تصریح کرد: در طرح تحول سلامت هزینه نیروی انسانی در سال‌های مختلف اجرا کمتر از ۱۵ تا ۱۹ درصد بوده است که همین مقدار هم اخیرا تجدید نظر شده و در حال کاهش است.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، با اجرای طرح تحول و افزایش خدمت رسانی به مردم، اقدامات در جهت بازتوزیع مناسب درآمد در بین گروه پزشکی و غیر پزشکی، اصلاح تعرفه‌ها و حذف پرداخت‌های غیر قانونی، درآمد متوسط گروه پزشکی و غیر پزشکی افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: البته افرادی هم بوده‌اند که به دلیل دریافت‌های غیرقانونی یا دریافتی با معیار نامناسب در گذشته، اکنون دچار کاهش درآمد شده‌اند و معترض هستند، اما مجموع جامعه پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری با این گروه محدود هم نظر نیستند.

معاون کل وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که در چهارسال اخیر در حوزه بهداشت و درمان انجام شده، در ۱۵ سال گذشته انجام نشده است.

منبع: ایسنا

طراحی سایت