دیکلوفناک

افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی با مصرف دیکلوفناک!

دیکلوفناک نخورید نتایج تازه‌ترین بررسی‌های محققان انگلیسی نشان می‌دهد، مصرف مسکن «دیکلوفناک» خطر سکته مغزی و حمله قلبی را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. نتایج تازه‌ترین بررسی‌های محققان انگلیسی نشان

مشاهده بیشتر
طراحی سایت
X