استخدام

استخدام

  • نوع مدرکرشته تحصیلینام محل آموزشتاریخ اخذ مدرکمعدل 
    افزودن یک ردیف جدید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : (jpg, zip, png, pdf).
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

طراحی سایت
X